Kesko osakekurssi

Kesko Oyj – Yritys ja sen osake

Kesko Oyj on suomalainen kaupan alan yritys, joka toimii kolmella strategisella liiketoiminta-alueella: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Keskon vahva asiakaslähtöinen strategia ja jatkuva pyrkimys parantaa kustannustehokkuutta ovat auttaneet yritystä saavuttamaan merkittävän aseman markkinoilla. Kesko on ollut pörssiyhtiö vuodesta 1960, ja se on jakanut osinkoa keskeytyksettä vuodesta 1968 lähtien.

Kesko osake ja osinkopolitiikka

Kesko osake on jaettu kahteen sarjaan: A-osakkeet ja B-osakkeet. A-osakkeet (KESKOA) ovat vähemmän likvidejä, mutta niillä on suurempi äänivalta, kun taas B-osakkeet (KESKOB) ovat vaihdetumpia ja likvidimpiä, mutta niiden äänivalta on pienempi. Molemmat osakesarjat oikeuttavat samaan osinkoon.

Kesko on tunnettu vakaasta osingonmaksukyvystään. Yritys on jakanut osinkoa keskeytyksettä yli 50 vuoden ajan, ja viimeisten viiden vuoden aikana osinkotuotto on ollut keskimäärin 4,5 % vuodessa. Keskon osinkopolitiikkana on jakaa 60-100 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne ja strategia sen sallivat. Tämä politiikka tuli voimaan vuoden 2018 osingosta alkaen.

Vuonna 2024 Kesko jakaa osinkoa yhteensä 1,02 euroa osaketta kohden, maksettuna neljässä erässä. Vuonna 2023 osinko oli 1,08 euroa osakkeelta ja vuonna 2022 se oli 1,06 euroa osakkeelta.

Osakkeenomistajien kasvu

Kesko osakkeenomistajien määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2023 osakkeenomistajien määrä kasvoi 27 %, ja vuoden lopussa omistajia oli yli 105 000. Tämä osoittaa kasvavaa kiinnostusta Keskoa kohtaan sijoituskohteena, erityisesti kotimaisten osakkeenomistajien keskuudessa.

Sijoittaminen kesko osakkeisiin

Osakesijoittaminen on mielenkiintoinen ja kannattava tapa kasvattaa varallisuutta. Osakesijoittajana voit osallistua yhtiökokouksiin ja vaikuttaa yhtiön toimintaan. Osakesijoittaminen kannattaa suunnitella pitkällä aikavälillä, sillä vaikka osakkeet ovat likvidejä, pörssikurssit voivat heilahdella merkittävästi. Ennen sijoittamisen aloittamista on tärkeää pohtia, kuinka paljon rahaa on valmis sijoittamaan ja kuinka paljon voi mahdollisesti menettää ilman taloudellisia ongelmia.

Osakesijoittamisen aloittaminen on helppoa. Tarvitset arvo-osuustilin, jolle kirjataan osakeomistuksesi. Tilin avaaminen onnistuu esimerkiksi pankin tai muun arvopaperinvälittäjän verkkopalvelussa. Lisäksi osakesäästötili tarjoaa mahdollisuuden ostaa ja myydä pörssiosakkeita ilman veroa yksittäisistä myynneistä, mikä tekee siitä houkuttelevan erityisesti pitkäjänteisille osakesäästäjille.

Vahva asema ja kasvustrategia

Kesko on yksi johtavista kaupan alan toimijoista Pohjois-Euroopassa ja suurin kaupan alan toimija Suomessa. Yhtiön kasvustrategia keskittyy kolmeen liiketoiminta-alueeseen: päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa. Kesko investoi merkittävästi kauppapaikkaverkoston kehittämiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen Pohjois-Euroopassa.

Keskon strategia perustuu asiakaskokemuksen parantamiseen, digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja vastuulliseen toimintaan. Yritys hakee kasvua sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Lisäksi Kesko hyödyntää liiketoimintojen synergioita ja jatkaa systemaattista tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamista.

Vastuullisuus ja kansainvälinen tunnustus

Kesko on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja ilmastonmuutoksen hillintään. Yritys on listattu useisiin merkittäviin kestävän kehityksen indekseihin, kuten Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksit DJSI World ja DJSI Europe, CDP, MSCI ESG Ratings ja Sustainalytics. Vuonna 2023 Kesko valittiin Euroopan parhaaksi päivittäistavarakaupan yritykseksi DJSI World -indeksissä ja maailmanlaajuisesti neljänneksi parhaaksi.

Tulevaisuuden näkymät ja omistaja-arvon kasvattaminen

Kesko pyrkii jatkuvasti parantamaan kannattavuuttaan ja kasvattamaan omistaja-arvoa. Yrityksen vahva kassavirran tuottamiskyky ja houkutteleva osinkotuotto tekevät siitä kiinnostavan sijoituskohteen. Kesko jatkaa strategiansa mukaisesti investointeja ja kehittää toimintaansa vastaamaan markkinoiden muutoksiin ja asiakastarpeisiin.

Johtopäätös

Kesko osake tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden osallistua yhden Pohjois-Euroopan johtavan kaupan alan toimijan menestykseen. Yrityksen vahva osinkopolitiikka, vastuullinen toiminta ja pitkäjänteinen kasvustrategia tekevät siitä houkuttelevan sijoituskohteen. Osakkeenomistajien määrän kasvu ja yrityksen vankka asema markkinoilla osoittavat, että Kesko on jatkossakin merkittävä toimija kaupan alalla.

Saatat pitää myös näistä