Työntekijän palkan sivukulut

palkan sivukulut

Palkan maksaminen ei ole ainoa työnantajaa velvoittava kustannus, kun palkkaa työntekijän. Palkan sivukulut ovat merkittävä osa kokonaiskustannuksista, ja niiden tunteminen on tärkeää yrittäjän kannattavuuden ja taloudellisen suunnittelun kannalta.

Mitä palkan sivukulut sisältävät?

Työntekijän palkan sivukulut koostuvat monista eri eristä. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteiset vakuutusmaksut kuten työeläkevakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu. Lisäksi voivat tulla kysymykseen työehtosopimuksesta tai muista sopimuksista johtuvat erät, kuten ryhmähenkivakuutusmaksu ja lomaraha.

Miten palkan sivukulut arvioidaan?

Vaikka työnantajamaksut muodostavat noin 21,09 % työntekijän bruttopalkasta vuonna 2023, tämä ei kerro koko totuutta sivukuluista. Monesti käytetyt kertoimet 1,3 ja 1,5 ovat hyviä suuntaa-antavia lukuja. Kerroin 1,3 kattaa perus sivukulut ja lomarahan, kun taas 1,5 ottaa huomioon myös muut työsuhde-edut. Kuitenkin, mikäli työssä tarvitaan erityisiä työ- ja suojausvälineitä, tulee nämä kustannukset huomioida erikseen.

Tarkemmat tiedot palkan sivukuluista

Työeläkemaksu (TyEL-maksu)

TyEL-maksu on vakuutusmaksu, jolla turvataan työntekijän eläkeaika. Maksu on keskimäärin 17,39 % työntekijän palkasta vuonna 2023. Jokaisen työnantajan tulee vakuuttaa työntekijänsä, mikäli tämän kuukausipalkka ylittää 65,26 euroa.

Tapaturmavakuutusmaksu

Tämä vakuutus suojaa työntekijöitä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Työnantajan tulee huolehtia tästä vakuutuksesta, ja sen keskiarvo on 0,70 % palkasta vuonna 2023.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu on vakuutus työttömyyden varalle. Työnantajan maksettava osuus on 0,52 % palkasta, mikäli vuosipalkkasumma jää alle 2 251 500 euron. Suuremmille palkkasummille prosentti nousee 2,06 %:iin.

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Ryhmähenkivakuutus on lakisääteinen vakuutus, jonka maksu on 0,06 % työntekijän palkasta. Se tarjoaa turvaa työntekijöiden läheisille.

Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutus kattaa työntekijän sairauden aiheuttamat kustannukset sekä tulonmenetyksen raskauden tai lapsen hoidon ajalta. Vuonna 2023 sairausvakuutusmaksu on 1,53 % palkasta.

Lomaraha ja muut ei-lakisääteiset sivukulut

Lomaraha on yksi esimerkki ei-lakisääteisestä palkan sivukulusta, joka voi tulla työnantajan maksettavaksi tietyissä työehtosopimuksissa. Se on yleensä 50 % lomapalkasta ja maksetaan usein kesä- ja talviloman yhteydessä. Lomaraha ei ole itsestäänselvyys, vaan se perustuu usein alakohtaisiin työehtosopimuksiin.

Lisäksi palkan sivukulut voivat sisältää muita eriä, jotka eivät ole lakisääteisiä, mutta jotka ovat sovittu osana työsuhdetta. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset bonukset, palkkiot tai henkilöstöetuudet, kuten kuntosali- tai lounasetu.

Palkan sivukulujen kokonaisuuden hahmottaminen

Kun puhutaan työntekijän palkan sivukuluista, kyse ei ole vain yksittäisestä prosenttiluvusta vaan useasta eri tekijästä. Työnantajalla on useita lakisääteisiä velvoitteita, jotka liittyvät työntekijän palkkaamiseen. Nämä velvoitteet tulee ottaa huomioon, kun lasketaan työntekijän palkan kokonaiskustannuksia.

On tärkeää ymmärtää, että vaikka moni palkan sivukuluista on kiinteä, jotkut niistä voivat vaihdella. Esimerkiksi tapaturmavakuutusmaksu riippuu työn vaarallisuudesta, ja lomarahan maksaminen taas työehtosopimuksesta. Tämä tekee sivukulujen arvioinnista monimutkaisempaa.

Johtopäätökset

Yrityksen kasvaessa ja työntekijöiden määrän lisääntyessä palkan sivukulujen hallinta ja niiden ymmärtäminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Tarkat luvut ja prosenttiosuudet voivat vaihdella vuosittain, joten on tärkeää olla ajan tasalla ja seurata sivukulujen kehitystä.

Jokaisen työnantajan tulisi tehdä yksityiskohtainen budjetti ja suunnitelma työntekijöiden palkan sivukuluista, jotta yrityksen talous pysyy vakaana ja ennakoitavana. Kattava ymmärrys palkan sivukuluista auttaa yritystä myös houkuttelemaan ja pitämään huippuosaajia, kun he näkevät, että yritys huolehtii lakisääteisistä velvoitteistaan ja tarjoaa kilpailukykyisiä työsuhde-etuja.

Palkan sivukulut ovat keskeinen osa yrityksen talouden hallintaa. Niiden huomioiminen ja ymmärtäminen ovat välttämättömiä työnantajan menestykselle ja työntekijöiden hyvinvoinnille.

Usein kysytyt kysymykset

Viimeisimmät artikkelit