Wärtsilä osakekurssi

Wärtsilä – Innovatiivisen teknologian edelläkävijä

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Yritys panostaa kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin, joiden avulla asiakkaat voivat huomioida ympäristön ja parantaa taloudellista suorituskykyään. Wärtsilä toimii yli 280 toimipisteessä 79 maassa, ja sillä on 17 800 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijää, jotka mahdollistavat toimialojen siirtymisen kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2023 yrityksen liikevaihto oli 6,0 miljardia euroa, ja Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Wärtsilän liiketoiminta-alueet

Energy-liiketoiminta

Wärtsilä Energy auttaa kumppaneitaan nopeuttamaan siirtymää kohti hiilineutraalia sähköntuotantoa markkinoiden johtavien teknologioiden ja sähköjärjestelmien mallinnusosaamisensa avulla. Näitä teknologioita ovat hiilineutraaliuspalvelut, hybridiratkaisut, energian varastointi- ja optimointiteknologiat sekä voimalaitokset, jotka toimivat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla. Wärtsilä tarjoaa joustavia voimalaitosratkaisuja perusvoiman ja säätövoiman tuotantoon tukien näin siirtymää kohti uusiutuvaa energiaa.

Marine-liiketoiminta

Wärtsilä Marine tarjoaa laajan valikoiman moottoreita, propulsiojärjestelmiä, sähköistys- ja hybridiratkaisuja sekä integroituja voimansiirtojärjestelmiä, jotka ovat tehokkaita, luotettavia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä. Marine-liiketoiminta tukee asiakkaitaan elinkaaripalveluilla, jotka liittyvät pakokaasujen käsittelylaitteistoihin, akselistoon ja vedenalaisiin huoltopalveluihin.

Portfolio Business

Wärtsilä Portfolio Business koostuu itsenäisesti johdetuista liiketoimintayksiköistä, joiden tavoitteena on nopeuttaa yksiköiden tuloksentekokyvyn kasvua ja vapauttaa niiden koko potentiaali yritysmyyntien tai muiden strategisten vaihtoehtojen kautta.

Wärtsilä sijoituskohteena

Wärtsilän teknologiajohtajuus

Wärtsilän teknologiajohtajuus ja alan johtava palveluverkosto antavat hyvät lähtökohdat tarttua mahdollisuuksiin, joita meri- ja energiateollisuuksien kasvava ympäristökeskeisyys tarjoaa. Yritys kehittää moottoreita ja polttoainekaasun jakelujärjestelmiä, jotka auttavat varustamoita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Polttoainejoustavuus ja alusten hyötysuhde ovat kehitystoimenpiteiden kärjessä.

Wärtsilän osakekurssi

Wärtsilän osakekurssi on ollut jatkuvan kiinnostuksen kohteena sijoittajien keskuudessa, erityisesti yrityksen sitoutumisen vuoksi hiilineutraaliuden edistämiseen ja kestävän teknologian kehittämiseen. Wärtsilän osake on listattu Nasdaq Helsingissä, ja sen arvonkehitys heijastaa yrityksen strategisia saavutuksia sekä yleistä markkinatilannetta.

Wärtsilän osakekurssin kehitys

Wärtsilän osakekurssi on kokenut merkittäviä vaihteluita viime vuosien aikana, mikä johtuu osittain markkinoiden yleisestä epävakaudesta ja toisaalta yrityksen sisäisistä uudistuksista ja innovaatioista. Yritys on onnistunut säilyttämään vahvan taloudellisen asemansa, mikä näkyy myös osakekurssin positiivisessa kehityksessä.

Merenkulku ja hiilineutraalius

Lisääntynyt sääntely

Merenkulussa lisääntynyt sääntely ja vihreiden kuljetusten kysyntä johtavat merkittävään muutokseen niin uusien alusten kuin jälkiasennustenkin kohdalla. Yritysten ympäristösitoumukset ja sijoittajien paine asettaa vastuullisuustavoitteita kasvattavat vihreiden merikuljetusten kysyntää. Hiilineutraaliuteen pyrkiminen muokkaa meriteollisuuden tulevaisuutta, sillä kasvihuonekaasujen päästöt on määrä puolittaa vuoteen 2050 mennessä.

Wärtsilän roolit meriteollisuudessa

Wärtsilä kehittää moottoreita ja polttoainekaasun jakelujärjestelmiä, jotka auttavat varustamoita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Wärtsilän optimointi- ja turvallisuusratkaisut tukevat reaaliaikaista päätöksentekoa, auttaen tekemään optimaalisia reittivalintoja ja operoimaan satamissa tehokkaasti, mikä johtaa merkittäviin polttoainesäästöihin.

Energiamarkkinat ja uusiutuva energia

Uusiutuvan energian kasvu

Tuuli- ja aurinkovoima nousevat nopeasti hallitseviksi energianlähteiksi; uusiutuvan energian tuotannon arvioidaan kasvavan kahdeksankertaiseksi vuoteen 2050 mennessä. Siirtyminen kohti 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa vaatii tuekseen säätövoimaa. Wärtsilä tarjoaa joustavia voimalaitosratkaisuja perusvoiman ja säätövoiman tuotantoon tukien optimoitua siirtymää kohti uusiutuvaa energiaa.

Wärtsilän GEMS-järjestelmä

Ohjelmistoalusta GEMS on alan johtava ratkaisu, joka auttaa asiakkaita optimoimaan erilaisia sähköntuotantomuotoja ja saavuttamaan edullisimmat kokonaiskustannukset. Tasapainottavat ratkaisumme tukevat verkon vakautta ja nostavat tai laskevat tarvittaessa tehoa energian varastointijärjestelmillä tai kaasumoottoreilla.

Wärtsilän taloudelliset tavoitteet ja osakkeenomistajien hyöty

Vahva taloudellinen asema

Wärtsilän vahva taloudellinen asema ja maksuvalmius tukevat pääoman allokointiperiaatteita ja antavat yritykselle mahdollisuuden tehdä strategisia investointeja samalla kun se tarjoaa vakaita osinkoja osakkeenomistajille. Wärtsilän taloudelliset tavoitteet vahvistettiin vuoden 2023 pääomamarkkinapäivässä.

Kasvumahdollisuudet

Wärtsilällä on merkittäviä kasvumahdollisuuksia suorituskykyyn perustuvissa sopimuksissa. Ei-sopimuspohjaisissa palveluissa yritys tukee asiakkaitaan hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja asiakastiedon hankinnassa ja automatisoitujen uusien myyntimahdollisuuksien hallinnassa. Vihreän siirtymän odotetaan avaavan Wärtsilän asennetun moottorikannan piirissä jälkiasennus- ja konversiomahdollisuuksia yli 2,5 miljardin euron arvosta seuraavien 5–10 vuoden aikana.

Wärtsilän strategia

The Wärtsilä Way

Päivitetty strategia, The Wärtsilä Way, vastaa kysymyksiin yrityksen tulevasta suunnasta. Strategia määrittelee päämäärät, tavoiteasemat, strategiset painopisteet ja arvot. Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa teknologia- ja palveluinnovaatioiden avulla.

Muutos ja suorituskyky

Wärtsilän strategian pohjana on kaksi teemaa: muutos ja suorituskyky. Hiilineutraaliuteen pyrkiminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia merenkulussa ja energia-alalla. Wärtsilä kehittää eturivissä kestäviä polttoaineteknologioita ja optimoi sähköntuotantojärjestelmiä energian varastoinnin ja säätövoiman avulla.

Johtava toimija

Wärtsilällä on hyvät edellytykset hyödyntää markkinoiden elpymistä ja kasvua. Yritys keskittyy ensiluokkaiseen suorituskykyyn ja vahvaan toteutukseen perustuen liiketoimintojen läpinäkyvyyteen ja vastuuseen. Jotta kestävällä arvon luomisella olisi pitkäjänteinen perusta, Wärtsilä rakentaa suorituskykyisiä, jatkuvaan parantamiseen tähtääviä tiimejä.

Yhteenveto

Wärtsilä on johtava toimija merenkulku- ja energiamarkkinoilla, ja sen vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen ja innovatiivisiin teknologioihin tekee siitä houkuttelevan sijoituskohteen. Wärtsilän osakekurssi heijastaa yrityksen menestystä ja markkinoiden arvostusta. Yrityksen strategia ja liiketoimintamalli tukevat kasvua ja edistävät siirtymää kohti hiilineutraaliutta, mikä lupaa positiivista kehitystä myös tulevaisuudessa.

Saatat pitää myös näistä