Mandatum osakekurssi

Mandatum on suomalainen finanssialan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman palveluita. Näihin kuuluvat omaisuuden- ja varainhoito, säästäminen ja sijoittaminen, palkitseminen ja sitouttaminen, eläkeaikaan varautuminen sekä henkilövakuuttaminen. Yhtiön pitkä historia, joka juontaa juurensa henkivakuutusyhtiö Kalevan perustamiseen vuonna 1874, yhdistyy nykyaikaiseen ja vastuulliseen toimintaan.

Mandatumin historia ja kehitys

Mandatum on osa suomalaisen finanssimarkkinan kehitystä, ja sen juuret ulottuvat lähes 150 vuoden taakse. Vuonna 1997 osa Kalevan vakuutuskannasta siirrettiin vastaperustettuun henkivakuutusyhtiö Henki-Sampoon. Vuotta myöhemmin henkivakuutusyhtiö Nova yhdistettiin Henki-Sampoon, ja vuonna 2000 mukaan yhdistettiin myös Leonia Henkivakuutus. Seuraavana vuonna Sampo-Leonia -pankkikonserni osti Mandatum Pankin. Mandatumin tarina nykymuodossaan alkoi vuonna 2008, kun vanha investointipankin nimi otettiin käyttöön, ja Henki-Sampo muutettiin Mandatum Lifeksi.

Mandatum osakkeena ja sijoituskohteena

Mandatum on yksi Suomen johtavista finanssipalvelujen tarjoajista, joka yhdistää rahan ja hengen erikoisosaamisen. Yhtiön kasvun mahdollistajina toimivat vahva markkina-asema, maineikas brändi, osaava henkilöstö sekä onnistuminen sijoitustoiminnassa. Mandatumilla on hyvät edellytykset edistää potentiaalista tulevaa kasvua ja arvonluontia.

Mandatumin osakekurssi on ollut kiinnostuksen kohteena erityisesti viime vuosina tapahtuneiden muutosten ja osittaisjakautumisen myötä. Sammon osittaisjakautuminen toteutui suunnitellusti 1.10.2023, jolloin Sammon osakkeenomistajat saivat jokaista omistamaansa Sammon osaketta kohden yhden uuden Mandatumin osakkeen. Tämä liike ei vaatinut osakkeenomistajilta toimenpiteitä, mutta vaikutti suoraan Mandatumin osakekurssiin.

Vastuullisuus ja taloudelliset tavoitteet

Mandatum pyrkii luomaan arvoa ja hallitsemaan riskejä merkittävien vastuullisuusteemojen näkökulmista. Yhtiön vakavaraisuussuhde 31.3.2024 oli 216,5 prosenttia, mikä osoittaa sen vahvan taloudellisen aseman. Mandatum on asettanut useita taloudellisia tavoitteita, kuten vakavaraisuussuhteen pitäminen 170–200 prosentin välillä ja kumulatiivisen osingon jakaminen 500 miljoonaa euroa vuosien 2024–2026 aikana.

Mandatumin liiketoimintasegmentit

Mandatumin liiketoiminta koostuu neljästä eri segmentistä: varainhoito, eläke- ja säästötuotteet, riskivakuutustuotteet ja institutionaalinen varainhoito. Varainhoito on erityinen kasvualue, jossa Mandatum keskittyy kasvattamaan hallinnoitavaa varallisuuttaan. Tavoiteltu kasvu mahdollistetaan varmistamalla markkinoiden johtava asiakaspalvelukokemus ja asiakkuuksien hankinta yli segmenttirajojen.

Mandatumin osakekurssi ja sijoittajainformaatio

Mandatumin osakekurssi on seurattavissa Nasdaq Helsingissä, jossa kaupankäynti Mandatumin osakkeella alkoi 2.10.2023. Verohallinnon ohjeen mukaan Sampo Oyj:n osakkeen hankintameno on 91,66 prosenttia ja Mandatum Oyj:n osakkeen hankintameno 8,34 prosenttia Sampo Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista. Tämä ohje on tärkeä osakkeenomistajille verotuksen kannalta.

Mandatum ja tulevaisuuden näkymät

Mandatum on asettanut tulevaisuuden taloudellisiksi tavoitteiksi vakavaraisuuden säilyttämisen ja osingonjaon jatkamisen. Yhtiön strategiassa korostetaan laskuperustekorkoisen vakuutuskannan hallintaa ja pääomakevyen liiketoiminnan kasvattamista. Mandatum tavoittelee vuotuisia nettomerkintöjä, jotka ovat 5 prosenttia hallinnoitavista asiakasvaroista, sekä palkkiomarginaalien kehitystä kurinalaisen hinnoittelun kautta.

Mandatumin osinko ja osakkeenomistajien hyöty

Mandatum pyrkii jakamaan vuosien 2024–2026 aikana kumulatiivisesti 500 miljoonaa euroa osinkoja. Hallitus ehdottaa maksettavaksi osinkoa vuodelta 2023 0,33 euroa osakkeelta, ja osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 24.5.2024. Tämä osinkoehdotus kuvastaa yhtiön sitoutumista osakkeenomistajien tuottojen turvaamiseen.

Yhteenveto

Mandatum on vahva ja monipuolinen toimija suomalaisella finanssialalla, joka yhdistää pitkän historiallisen perinnön nykyaikaiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Yhtiön osakekurssi on ollut huomion keskipisteenä erityisesti Sammon osittaisjakautumisen jälkeen. Mandatum tarjoaa sijoittajilleen lupaavia kasvumahdollisuuksia ja vakaita osinkotuottoja, mikä tekee siitä houkuttelevan sijoituskohteen.

Saatat pitää myös näistä