Kempower osakekurssi

Kempower – Yritysesittely

Kempower on suomalainen yritys, joka on erikoistunut sähköajoneuvojen (EV) pikalatausratkaisuihin. Yritys on tunnettu laadukkaista ja kestävistä tuotteistaan, jotka on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin. Kempowerin visio on luoda maailman halutuimmat EV-pikalatausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tämä näkyy yrityksen sitoutumisessa korkealaatuisiin ja käyttäjäystävällisiin DC-pikalatauslaitteisiin, jotka kestävät äärimmäisiä olosuhteita. Kempowerin henkilöstö on tottunut lataamaan sähköajoneuvoja vaativassa pohjoismaisessa ilmastossa, mikä antaa heille ainutlaatuisen näkemyksen ja kokemuksen.

Kempowerin kasvustrategia ja vastuullisuus

Laajentumisstrategia uusille markkinoille

Kempowerin kasvustrategia perustuu uusille markkinoille laajentumiseen ja innovaatioihin. Yritys pyrkii vahvistamaan asemaansa Euroopan markkinoilla ja laajentamaan toimintaansa Yhdysvalloissa vuoden 2023 loppuun mennessä. Laajentumisessa keskitytään orgaaniseen kasvuun, mutta yritys- ja liiketoimintakaupat ovat myös mahdollisia. Uusille markkinoille mennessä Kempower arvioi markkinoiden erityispiirteitä ja asiakaskuntaa, tutkien esimerkiksi paikallisia säädöksiä ja poliittisia päätöksiä, jotka edistävät sähköajoneuvojen käyttöä ja liikenteen sähköistymistä.

Innovaatiostrategia

Kempowerin innovaatiostrategia koostuu nykyisen tuotevalikoiman kehittämisestä, tuotannon ja toiminnan kustannustehokkuuden parantamisesta sekä uusien tuotteiden ja ominaisuuksien innovoinnista. Yritys panostaa tuotteisiin, jotka ovat helposti massaräätälöitävissä ja suunniteltu erityyppisille asiakas- ja lataustarpeille. Kempower hyödyntää markkinatietoa, loppukäyttäjien palautetta ja kerättyä dataa tuotteidensa parantamiseksi.

Vastuullisuustrategia

Vastuullisuus on Kempowerin toiminnan ytimessä. Yrityksen tavoitteena on edistää päästötöntä liikennettä ja pienentää toimintansa ja tuotteidensa suhteellista hiilijalanjälkeä vuosittain. Kempowerin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, ja suurin osa tuotannossa käytetyistä osista hankitaan Suomesta, mikä pienentää kuljetusmatkoja ja edistää vastuullisuutta. Kempower on sitoutunut 100 prosentin hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035 mennessä ja 100 prosentin kierrätettävyyteen omassa tuotannossaan vuoteen 2025 mennessä.

Kempower osakekurssi – Tietoa osakkeesta

Kempower Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle. Yrityksen osakepääoma on 80 000 euroa, ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 55 542 920. Kempowerilla on yksi osakesarja, jossa jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja niiden kaupankäyntitunnus on KEMPOWR.

Osinkopolitiikka

Kempowerin hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan osinkoa ei jaeta lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Yritys keskittyy tulevina vuosina rahoittamaan kasvuaan ja kehittämään liiketoimintaansa, mikä näkyy myös osakekurssin kehityksessä.

Omistusjakauma

Kempowerin osakkeiden omistus on jakautunut maittain ja sektoreittain. Suurin osa osakkeista on suomalaisten omistuksessa (95,66 %), mutta omistajia löytyy myös Yhdysvalloista, Norjasta, Tanskasta ja muista maista. Sektoreittain suurin omistajaryhmä on muut (65,53 %), ja kotitaloudet omistavat 17,66 % osakkeista.

Lähiajan tulevaisuudennäkymät

Kempowerin näkymät vuodelle 2024 ovat lupaavat. Yritys jatkaa nopean ja kannattavan kasvun tavoittelua, ja panostaa erityisesti laajenemiseen päämarkkinoillaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuoden 2024 liikevaihdoksi odotetaan 360–410 miljoonaa euroa, ja operatiiviseksi liiketulosmarginaaliksi 5–10 %. Kasvustrategian toimeenpano Pohjois-Amerikassa ja uuden pikalataustuoteportfolion lanseeraus ovat keskeisiä tekijöitä Kempowerin menestyksessä.

Taloudelliset tavoitteet

Kempowerin hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet:

  • Kasvu: 750 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028)
  • Kannattavuus: 10–15 prosentin operatiivinen liiketulosmarginaali keskipitkällä aikavälillä ja vähintään 15 prosentin marginaali pitkällä aikavälillä
  • Osingot: Ei osinkoja lyhyellä aikavälillä

Miksi sijoittaa Kempoweriin?

Houkutteleva markkina

Kempower toimii houkuttelevalla ja nopeasti kasvavalla markkinalla. Yrityksen liikevaihto on kasvanut huomattavasti viime vuosina, mikä johtuu edistyneestä tuotevalikoimasta ja sähköajoneuvojen DC-pikalatausratkaisujen kasvavasta kysynnästä. DC-pikalatauslaitteiden markkinoiden odotetaan kasvavan merkittävästi Euroopassa ja Yhdysvalloissa seuraavien vuosien aikana.

Skaalautuva ja joustava liiketoimintamalli

Kempowerin liiketoimintamalli on skaalautuva ja joustava, mikä mahdollistaa suhteellisen vähäisen pääoman sitomisen. Yritys on ulkoistanut merkittävän osan osien valmistuksesta, keskittyen itse loppukokoonpanoprosessiin, jossa sen kilpailuetu tulee esiin. Tuotteiden modulaarisuus ja pilvipohjainen Kempower ChargEye™ -ohjelmisto tukevat toimintojen skaalautuvuutta.

Kilpailukykyinen tuotevalikoima

Kempowerin tuotevalikoima on hyvin asemoitu ja kilpailukykyinen. Tuotteet ovat joustavia ja yhteensopivia yleisimpien latausstandardien kanssa. Pikalaturit pystyvät jakamaan tehoa dynaamisesti latauspisteiden välillä, mikä mahdollistaa tehokkaan latauskapasiteetin jakamisen.

Vahva teknologiaosaaminen ja innovaatiokulttuuri

Kempower hyötyy Kemppi Group -konsernilta peritystä teknologiasta ja innovaatiokulttuurista. Yritys on tunnettu menestyneistä tutkimus- ja kehitystoimistaan, ja se on palkittu muun muassa CERNille toimitettujen virtalähteiden ansiosta. Kempower panostaa jatkuvasti tutkimukseen ja kehitykseen vastatakseen tuleviin pikalataustarpeisiin.

Monipuolinen asiakaskunta

Kempowerin asiakaskunta on monipuolinen ja sisältää arvostettuja kansainvälisiä yhtiöitä. Yritys on allekirjoittanut asiakaspuitesopimuksia ja ostotilauksia latausoperaattoreiden, hyötyajoneuvojen liikennöitsijöiden sekä laite- ja ajoneuvovalmistajien kanssa. Tämä vähentää riippuvuutta yksittäisistä asiakkaista ja tukee vakaata kasvua.

Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä

Kempower on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yritys pyrkii edistämään päästötöntä liikkuvuutta ja on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan. Kempower tavoittelee 100 prosentin hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä ja 100 prosentin kierrätettävyyttä omassa tuotannossaan vuoteen 2025 mennessä.

Kokenut johto ja sitoutunut henkilöstö

Kempowerin johto on kokenut ja osaava, ja heillä on kattavaa kokemusta kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta. Yritys panostaa henkilöstöönsä ja heidän asiantuntemuksensa kehittämiseen. Henkilöstötyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla, mikä näkyy myös matalana henkilöstön vaihtuvuutena.

Päätelmä ja näkymät tulevaisuudelle

Kempower on nopeasti kasvava yritys, joka on erikoistunut sähköajoneuvojen pikalatausratkaisuihin. Yrityksen kasvu perustuu vahvaan innovaatiokulttuuriin, vastuullisuuteen ja markkina-asemaan. Kempowerin osakekurssi heijastaa yrityksen lupaavia tulevaisuudennäkymiä ja sitoutumista pitkäjänteiseen kasvuun. Sijoittajat voivat odottaa Kempowerin jatkavan menestyksekästä kasvuaan ja vahvistavan asemaansa sähköajoneuvojen latausmarkkinoilla.

Saatat pitää myös näistä